سایپا ۱۱۱ SE ، در بازار با قیمت ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در نمایندگی با قیمت ۲۱ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بفروش می رسد.لینک منبع

برچسب ها :