مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در توصیه‌ای به تولیدکنندگان تقلبی فراورده‌های آرایشی و بهداشتی گفت: اگر تخطی از ضوابط، موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی شود که معالجه آن حتی کمتر از یک ماه باشد؛ مجازات مرتکب شونده آن شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.

آفتاب‌‌نیوز : دکتر شهریار اسلامی گفت: قانون برای سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی قائل است و مرتکب شونده به هریک از اعمال خلاف را به سختی مجازات می‌کند.

به گزارش ایسنا، اسلامی‌تبار با اشاره به  بازدارندگی از تخلف به عنوان هدف غایی تدوین قوانین ادامه داد: قانون درباره فراورده‌ها و مواد آرایشی و بهداشتی، رعایت ضوابط یا فرمول ثبت شده را الزام کرده است تا در فراورده‌های مذکور برای مثال رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیرمجاز بکار برده نشود. اگر تخطی از ضوابط، موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد؛ مجازات مرتکب شونده آن شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.

وی  درباره مدت معالجه‌ای که در پی آسیب و بیماری ناشی از تخلف بوجود آمده‌ای که بیش  از یک ماه باشد، افزود: این مجازات می‌تواند مشمول یک تا سه سال حبس تادیبی شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسلامی‌تبار در بخش دیگری از سخنانش به مجازات تولید کننده مواد بهداشتی یا آرایشی‌ای که موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود نیز اشاره و تصریح کرد: مجازات با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر این فراورده‌ها موجبات نقص یکی از اعضای مصرف کننده شوند نیز بین سه تا ۱۰ سال مجازات حبس آنهم با اعمال شاقه در انتظار فرد خاطی خواهد بود.

مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به تولید کنندگان محصولات زیر پله‌ای و غیرمجاز بویژه آنهایی که ناآگاهانه و سهوی قدم در این راه گذارده و معمولا هم از توصیه‌های مشفقانه سرسری می‌گذرند، هشدار داد: اگر مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده به دلیل عدم رعایت ضوابط تولید منجر به مرگ مصرف کنند ای شود، نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات و حتی اعدام سرنوشتی است که برای آنان رقم خواهد خورد.لینک منبع

برچسب ها :