به گزارش افکارنیوز،

شهید محسن برزگرزاده از اعضای گروه چتربازان ارتش تیپ ۶۵ نوهد در ماهدشت کرج ،حین تمرین چتر بازی به علت بازنشدن چترش با زمین برخورد کرد و جانش را از دست داد.شهید سروان محسن برزگرزاده از استادان آموزش غواصی ارتش بود.

 لینک منبع

برچسب ها :