آسنسیو هم به لیست تهدیدهای گروه داعش اضافه شد.لینک منبع

برچسب ها :