به گزارش افکارنیوز،

حجت الله عبدالمالکی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از منظر علمی نرخ ارز باید در شرایطی معلوم شود که بر مبنای متغیرهای اقتصادی استوار است، بنابراین نرخ ارز نمی‌تواند یک هدف باشد، بلکه هدف دولت‌ها از دستکاری نرخ ارز، رونق بخشیدن به اقتصاد است .

وی افزود: به اعتقاد بنده تغییر نرخ ارز مطلوب بوده و برای یک اقتصاددان، کاهش نرخ ارز برای افزایش صادرات، اصل است. در وضعیت فعلی  صحبت از نرخ ارز در یک برنامه سیاستگذاری ممکن خواهد بود.

این کارشناس حوزه ارز درمورد عدم کنترل دولت بر نرخ ارز و نوسانات آن گفت: نرخ ارز را دولت بالا و پایین می‌کند و به اعتقاد بنده در شرایط فعلی این مدل برخورد با نرخ ارز به صلاح نیست، ما به یک شرایطی نیازمندیم که تولیدکننده و مصرف‌کننده بتواند مشکلات خود را برطرف بکند.

عبدالمالکی درخصوص ناهماهنگی در بین تیم اقتصادی دولت، یادآور شد: این ناهماهنگی در مورد نرخ ارز از کارایی موثر دولت جلوگیری می‌کند و اگر دولت به صورت تصنعی نرخ ارز را کنترل کند، به ضرر تولید ملی خواهد بود. باید در نظر داشت که دولت از منابع بی شماری برخوردار نیست که بتواند نرخ ارز را ثابت نگه‌دارد. اکنون سیاستهای پشتیبان ارز گزیده شده نیست و بالا و پایین آمدن نرخ ارز هم حاصل آن است.

کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص چالش های نرخ ارز گفت: به نظر می‌رسد که بخشی بزرگی از نوسانات نرخ ارز به خاطر بحران بانکیاست و تا این بحران برطرف نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت.

بر این اساس ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت از نظر چگونگی برخورد با نرخ ارز، یکی از مشکلات اساسی است. به طور کلی درمورد نرخ ارز دو نظر وجود دارد که دیدگاه موافقان کاهش نرخ ارز در خصوص حفظ ارزش پول ملی حاکی از آن است که کاهش قیمت ارز، ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد، در حالیکه گروه مخالفان کاهش نرخ ارز در این خصوص معتقدند راهکار حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و رشد اقتصادی است نه تقویت مصنوعی ریال.

 لینک منبع

برچسب ها :