به گزارش افکارنیوز،

از همه بدتر در اینستا چشم و هم چشمی هم گل گرده و خیلی ها به دنبالخریدن فالوور می روند و برای اینکه دنبال کننده های خود را زیاد کنند پول می دهند! به این ها می گویند دنبال کننده های غیر واقعی!

بگذریم. دراین باره همه همه چیز را می دانند و اشاره به آن تکرار مکررات است. اما بد نیست در این بین به یک مثال ساده اشاره کنیم تا متوجه تفاوت نگاه ها شوید.

همسر فوتبالیست مشهور فقط 22 دنبال کننده دارد!+ عکس

همسر زیدان فقط ۲۲ دنبال کننده دارد و خودش هم ۷۴ نفر را دنبال می کند…

به گذشته برگردیم. فکر کنید فضای مجازی وجود نداشت. آیا آدمی می توانست با تعدادی بیشتر از این آدم ها دوست باشد و زندگی اشان را دنبال کند. همسر زیدان در فضای مجازی واقعی زنده می کند. به این می گویند استفاده درست از تکنولوژی …

 لینک منبع

برچسب ها :